Disclaimer

Wat je moet weten over Financieel Rapport in Excel

Financieel Rapport in Excel is een initiatief van Esset Financial Services. Esset Financial Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van dit product. Het gebruik van Financieel Rapport in Excel is op eigen risico. Het wijzigen van formules wordt ten strengste afgeraden. Raadpleeg altijd tenminste 1x per jaar een accountant. Financieel Rapport in Excel is slechts een hulpmiddel voor je administratie. Wijzigingen in Financieel Rapport in Excel kunnen leiden tot ernstige fouten.

DISCLAIMER
Esset Financial Services heeft Financieel Rapport in Excel met alle daarin verwerkte formules met zorg gemaakt en getest. We geven echter geen enkele garantie op Financieel Rapport in Excel, noch impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, noch garanties dat de software niet inbreukmakend is.

AUTEURSRECHT
Copyright © Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN
Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft (microsoft.com).

Klaar om je financiële rapportages op te stellen?

Sluit je aan bij vele klanten die Financieel Rapport in Excel gebruiken. Koop zonder zorgen met onze 30 dagen geld-terug-garantie.

Bestel Financieel Rapport in Excel >